Artikelen en Whitepapers

De rol van informatie & de ‘adaptive cycle of resilience’


quint-logo-grootDe toenemende dynamiek van ontwikkelingen in de maatschappij zorgen ervoor dat organisaties steeds vaker met crises worden geconfronteerd. Het algemene beeld van een crisis is dat er paniek in de organisatie ontstaat; dat men de neiging heeft om terug te keren naar bewezen manieren van werken en wars is van alles wat nieuw is en tot onzekerheid leidt. Deze natuurlijke reactie is voor de hand liggend maar over het algemeen precies tegengesteld aan wat zou moeten worden gedaan. Dit artikel gaat over de vraag wat een organisatie dan wel kan doen. Hierbij wordt een ontwikkelingsmodel gehanteerd dat wordt aangeduid als de ‘adaptive cycle of resilience’ (Abcouwer and Parson 2011). Maar eerst staan we kort stil bij het begrip crisis.

Een whitepaper van Quint Wellington Redwood over welke informatie & managementkwaliteiten wanneer noodzakelijk zijn.

Lees meer...

Informatiemanagement Onderzoek 2014 (Quint Wellington Redwood)


quint-logo-grootDe informatievoorziening (IV) blijft een niet weg te denken onderdeel van de primaire bedrijfsvoering. Wil een organisatie succesvol zijn, dan kan dat niet meer zonder een optimaal gebruik van de mogelijkheden die IV biedt.

Tegenwoordig weet de afnemer van IV (de business) steeds beter wat zij wil en wordt verwacht dat de IT afdeling dit first time right en op heel korte termijn regelt. De informatiemanager blijft de spin in het web, die de business behoeften en de IV mogelijkheden op een goede manier aan elkaar moet verbinden; enabled door IT. Hierbij is de verwachting over de kwaliteit van dienstverlening hoog en de time to market moet zo kort mogelijk zijn. Speelt IT hier onvoldoende op in, dreigt een organisatie haar marktpositie te verliezen aan concurrenten
die meer wendbaar zijn.

Het jaarlijkse onderzoeksrapport van Quint Welligton Redwood over Informatiemanagement in Nederland.

Lees meer...

Onderwerpen: onderzoek

Onderzoeksrapport IT Governance en onderwijs van de hogescholen


Het onderwerp IT Governance is in dit decennium in navolging van Corporate Governance ook in het hoger onderwijs op menig bestuurdersagenda terecht gekomen. Het betekent zoveel als deugdelijk IT bestuur. Het belang van IT Governance is onder andere gelegen in het feit dat de kosten van IT (aanschaf, beheer en onderhoud) een belangrijk deel uitmaken van de onderwijsbudgetten. Daarnaast is de strategische potentie van IT momenteel nog onvoldoende benut en liggen er op dat gebied enorme kansen. In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek dat betrekking heeft op IT Governance binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland. Daartoe zijn tien van de grootste HBO instellingen bezocht en is aan de CIO's gevraagd welke relatie er bestaat tussen IT Governance en de kwaliteit van het onderwijs (het primair proces).

Een onderzoek van Drs. R. (Rolf) Bruins, Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Windesheim (november 2009).

Lees meer...

Onderwerpen: onderzoek, governance, onderwijs

Keteninformatiemanagement (KIM), een model voor de inrichting van Keteninformatiemanagement, getoetst aan de onderwijspraktijk


In de hedendaagse netwerkmaatschappij werken organisaties steeds vaker samen in ketens. Het onderwijsdomein vormt hierop geen uitzondering. Net als dat er binnen organisaties sprake is van een informatievoorziening, is er ook binnen ketens van organisaties sprake van een informatievoorziening (standaarden, voorzieningen, het concreet uitwisselen van informatie). Elke ketenpartner draagt hier vanuit eigen belangen en inzichten aan bij. Echter, om die keteninformatievoorziening zo soepel en optimaal mogelijk te laten lopen is adequaat keteninformatiemanagement onontbeerlijk.

Lees meer...

Onderwerpen: model, inrichting, onderwijs, keten

De ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ict-organisaties


De aanleiding van het afstudeeronderzoek is een bedrijf dat anoniem wenst te blijven. Dit bedrijf is een aantal jaar geleden verzelfstandigd uit de organisatie waarvan zij de ict-afdeling was. De organisatie waaruit is verzelfstandigd besloot twee jaar voordat de ict-organisatie privatiseerde een aantal taken af te stoten (o.a. catering, schoonmaak). De ict-afdeling zou men in eerste instantie intern houden. Na een periode van vier jaar zou dan opnieuw over outsourcing van de ict-afdeling worden besloten. Een groep mensen binnen deze ict-afdeling besloot niet op deze beslissing te wachten en stelde aan de directie van de organisatie waaruit werd verzelfstandigd voor de ict-afdeling te verzelfstandigen. Dit is uiteindelijk gebeurd, waaruit de zelfstandige onderneming is ontstaan. De onderzoeker vroeg zich af hoe de ontwikkeling van sturing en organisatie van deze ict-organisatie sinds verzelfstandiging is verlopen en of dat deze ontwikkeling vergelijkbaar is met de
ontwikkeling van andere verzelfstandigde ict-organisaties.

Lees meer...

Onderwerpen: regie, ontwikkeling

Communicatie struikelblok voor alignment


In oktober 2011 is er een nieuw ICT-vakblad verschenen met als titel ICT magazine, gericht op hoger bedrijfsmanagement (CEO, CFO, CTO) en senior IT-management, met artikelen over de cloud (meerdere varianten), security, datacenters, alignment, testen enzovoort. Omdat ik meer geïnteresseerd ben in wat je in de praktijk met ICT kunt, dan in hoe het werkt en waar het in de toekomst misschien heen gaat (die ene vogel in de hand versus die tien in de lucht) kwamen het eerste en ook de daaropvolgende nummers al snel terecht op de stapel artikelen die ik de vakantie wilde doorscannen. Want de ervaring met ICT-vakbladen is dat er soms toch best wel een leerzame artikelen in staan.

Een artikel van Wiebe Zijlstra uit januari 2012 (Copyright: ZBC).

Lees meer...

Onderwerpen: Artikelen, alignment

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items