Artikelen en Whitepapers

De ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ict-organisaties


De aanleiding van het afstudeeronderzoek is een bedrijf dat anoniem wenst te blijven. Dit bedrijf is een aantal jaar geleden verzelfstandigd uit de organisatie waarvan zij de ict-afdeling was. De organisatie waaruit is verzelfstandigd besloot twee jaar voordat de ict-organisatie privatiseerde een aantal taken af te stoten (o.a. catering, schoonmaak). De ict-afdeling zou men in eerste instantie intern houden. Na een periode van vier jaar zou dan opnieuw over outsourcing van de ict-afdeling worden besloten. Een groep mensen binnen deze ict-afdeling besloot niet op deze beslissing te wachten en stelde aan de directie van de organisatie waaruit werd verzelfstandigd voor de ict-afdeling te verzelfstandigen. Dit is uiteindelijk gebeurd, waaruit de zelfstandige onderneming is ontstaan. De onderzoeker vroeg zich af hoe de ontwikkeling van sturing en organisatie van deze ict-organisatie sinds verzelfstandiging is verlopen en of dat deze ontwikkeling vergelijkbaar is met de
ontwikkeling van andere verzelfstandigde ict-organisaties.

Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen hoe de ontwikkeling van sturing en organisatie bij Nederlandse verzelfstandigde ict-organisaties kan worden bepaald en te beschrijven hoe deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de loop der tijd. Hieruit kunnen wellicht aandachtspunten worden afgeleid die belangrijk zijn voor verzelfstandigde ict-organisaties in de groei naar een professionelere ict-organisatie. Daarnaast maakt het model het mogelijk om verzelfstandigde ict-organisaties onderling te vergelijken in hun ontwikkeling van sturing en organisatie. Daarvoor is de volgende probleemstelling opgesteld: “Gegeven het apart zetten van een ict-organisatie uit de organisatie waaraan zij levert met het doel een zelfstandige ict-organisatie op te richten: hoe ontwikkelt de sturing en organisatie van de verzelfstandigde ict-organisatie zich?”

Onderwerpen: regie, ontwikkeling

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items