Artikelen en Whitepapers

IMagine


Voor je ligt een bundeling van artikelen over informatiemanagement, die jou kunnen helpen bij het richting geven en inrichten van informatiemanagement en functioneel beheer in jouw organisatie. Ze vertegenwoordigen onze visie op een kritiek onderdeel van de IV-keten. Quint en de medewerkers van Quint hebben de afgelopen 20 jaar veel ervaringen opgedaan bij veel en verschillende organisaties op dit gebied. Op basis van al die ervaringen hebben wij een eigen(, )zinnige visie op informatiemanagement ontwikkeld. De artikelen in deze bundeling vormen een weerslag van die visie. We hopen dat jij je er door laat inspireren.

Een bundeling van artikelen van Quint Wellington Redwood.

Lees meer...

Regie: succesfactor bij outsourcing


De meeste outsourcing contracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld. Een klein onderzoekje naar de faal-factoren van outsourcing heeft aangetoond dat het ontbreken van een adequate regieorganisatie bij de uitbestedende partij, de klant, een van de belangrijkste faal-factoren is. Misschien verrassend, gezien alle negatieve geluiden die we in het algemeen juist over leveranciers horen. Johan Op de Coul gaat in op een aantal faal-factoren bij outsourcing en het belang van goed demand en supply management.

Dit artikel is geschreven door Johan op de Coul en gepubliceerd in IT Beheer Magazine, maart 2007.

Lees meer...

Onderwerpen: regie, outsourcing

Naar een SLA op eindgebruikersniveau: Real user monitoring


Het begrip SLA is al jaren ingeburgerd bij zowel klant als leverancier. Toch is dit concept – het maken van afspraken over de ICT-dienstverlening en het bewaken, rapporteren en verbeteren daarvan - sterk aan verandering onderhevig. De oorzaak daarvan is de gestaag toenemende business alignment van beheerorganisaties. Dit artikel karakteriseert de groeistadia daarvan en geeft een oplossingsrichting aan voor de volgende stap, de eindgebruikerstevredenheid.

Lees meer...

Onderwerpen: service level agreement

Functioneel beheer en inkoop vaak bottlenecks in de ICT-leveringsketens


De ICT is in de loop der jaren een steeds sneller en krachtiger bedrijfsmiddel geworden, met steeds meer mogelijkheden. Hierdoor is echter ook de complexiteit van de ICT-oplossingen en dus van het beheer sterk toegenomen. Er zijn allerlei specialisaties ontstaan. Alleen voor de ICT-infrastructuur en de bedrijfsapplicaties van een middelgrote organisatie zijn er al gauw enkele tientallen leveranciers, die in de vorm van producten en diensten elk één of enkele stukjes van de puzzel leveren. (Zie ook 'ICT en functioneel beheer steeds meer logistieke processen'.) En uiteraard is elk stukje van die puzzel voorzien van een eigen gebruiksaanwijzing en bovendien, in het eigen jargon, van een eigen garantieregeling (service level agreement oftewel SLA ), die een leverancier ervan verzekert, dat geen klant hem ooit zal vastpinnen op wat hij heeft beloofd.

Een artikel van Wiebe Zijlstra uit maart 2011 (Copyright: ZBC).

Lees meer...

Onderwerpen: keten, leverancier, inkoop

Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties


Dit tweede onderzoek naar de stand van zaken in Business Information Management (BIM) is een initiatief van Capgemini. In 2012 presenteerden we de eerste survey, waarvoor wij in 2010 en 2011 interviews hadden afgenomen bij onze klanten. Het doel van de eerste survey was om een beeld te krijgen van de rol en positie van informatiemanagers binnen organisaties en dit vervolgens te delen, in combinatie met een advies, aan onze klanten. Ook dit tweede rapport geeft de informatiemanager weer een goed handvat om lijnen uit te zetten en te komen tot de volgende stap in BIM-volwassenheid.

Een onderzoek van CapGemini door Niels Roest, Michail Theuns en Hans Pijnenburg (februari 2014).

Lees meer...

Onderwerpen: onderzoek

Informatiemanagement Onderzoek 2013 (Quint Wellington Redwood & UvA)


Het Quint Research Center voert jaarlijks een onderzoek uit naar de stand van zaken rondom informatiemanagement. In de afgelopen drie jaar heeft dit onderzoek zich gericht op:

  • de positionering van informatiemanagement binnen een organisatie;
  • de belangrijkste taken van informatiemanagement en de informatiemanager;
  • de omvang en volwassenheid van informatiemanagement;
  • en de gehanteerde methoden en technieken binnen informatiemanagement.

Lees meer...

Onderwerpen: onderzoek

Inbedden van DevOps in de organisatie: DevOps ondersteunt waardeketen en IT-demand-supply-relatie


Het gebruik van DevOps voegt als hulpmiddel waarde toe aan organisaties. DevOps-inzichten helpen de kloof tussen development en operations te overbruggen, maar het vraagt een goede voorbereiding. Een visie op het gebruik van DevOps is nodig, aansluitend op de strategie en doelen van de organisatie; de IT dient de business te ondersteunen. De volgende vragen komen naar boven: Heeft DevOps alleen invloed op IT of raakt het de gehele organisatie? Welke organisatieverandering moet je doorvoeren? Welke cultuur en gedrag is er nodig voor DevOps?

Dit artikel is geschreven door Job ten Hagen en Jan Heunks en gepubliceerd in vakblad Informatie (jan/febr 2016). Job is interim consultant en in 2015 DevOps gecertificeerd via het DevOps Institute. Jan is trainer/consultant.

Lees meer...

Onderwerpen: devops, supply, demand

Het demand-supplymodel voorbij!?


De technologie ontwikkelt zich in een rap tempo. Gebruikers begrijpen steeds beter de mogelijkheden van IT en zien zichzelf inmiddels in staat om systemen aan te kopen en aan te passen, IT uit te besteden en analyses te maken van data. Ooit was dit allemaal het exclusieve domein van de IT-organisatie. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe IT-operatingmodellen: het huidige demand-supplymodel lijkt aan het eind van zijn levenscyclus te komen. Dit artikel neemt je mee in de veranderingen waar IT-organisaties mee te maken hebben of in de (nabije) toekomst mee te maken krijgen. Aan bod komen de huidige modellen gericht op de inrichting van de IT-organisatie, de veranderingen in de omgeving van IT en de consequenties daarvan voor de inrichting. Het zal duidelijk worden dat het traditionele demand-supplytijdperk zo goed als voorbij is.

Dit is een whitepaper van William Koot, Ernest-Jan Mutsaers en Edward Veen RE (KPMG) uit 2015.

Lees meer...

Onderwerpen: model, supply, demand

Naar een ICT-regieorganisatie


In een wereld waarin de omvang van cloud computing sterk toeneemt, ontstaat het fenomeen ‘schaduw-ICT’: individuele medewerkers nemen clouddiensten af zonder tussenkomst van de interne ICT-afdeling. Dit is niet altijd ongewenst. Dat is het wel als daarbij gevoelige informatie in onveilige cloudomgevingen wordt geplaatst. De beste manier om dit aan te pakken lijkt om onder ICT-regie een veilig alternatief aan te bieden.

Een whitepaper van Sir Bakx en Bert van Zomeren van Surf uit December 2014.

Lees meer...

Onderwerpen: Whitepapers, regie

Visie op informatiemanagement: Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen


De Nederlandse ziekenhuiszorg is aan enkele grote veranderingen onderhevig, mede door de invoering van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en marktwerking. Een van de redenen hiervoor is de kostenstijging van de totale gezondheidszorg. In de (ondersteunende) bedrijfsprocessen van ziekenhuizen wordt daarom gewerkt aan effectiviteit en efficiëntie. Hiervoor is de juiste informatie nodig, waarbij informatiemanagement een belangrijke rol speelt. Gezien de beperkte rol van informatiemanagement op dit moment is vooral de visie van ziekenhuisbestuurders hierop onderzoekswaardig.

Een scriptie van Peter Visser, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg uit juni 2007.

Lees meer...

Onderwerpen: zorg, onderzoek

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items